>

Ugleunger

Nettside: https://www.ugleunger.no/

Du som kunde av oss må føle at det er folk "bak butikken". Vi må være en personlig butikk der shopping bare er online. Vi vil gi en god service og vi vil vise hvem vi er på bilder i hele butikken. Da vet du hvem du har å gjøre med. Vi har til og med tre barn. En gutt fra 2006 kalt Niko. En jente fra 2012 kalt Maja og en annen fra 2014 kalt Mads. Vi går opp hver dag og tilbereder lunsjer, tilbereder frokost, leverer barn, henter dem, gjør lekser, lager middag og les godnatt historie. Familieliv og våre barn er viktige for oss - som virksomheten, Ugleunger, også.