>

McDonnell, Andrew A. Håndtering av aggressiv atferd med lavaffektive tilnærminger (8215020054)

NOK 388.00 - NOK 449.00 (Inkl. estimert frakt)

Funksjoner og tekniske detaljer

Hvordan kan man håndtere vold og aggresjon fra pasienter og brukere? Denne boken gir alternativer til tvang og makt i omsorgsrelasjoner der man stadig støter på utfordrende atferd. #br/#Det er mulig å håndtere aggressiv atferd uten at det må føre til konfrontasjoner. I denne boken får helsepersonell