>

Frysere

Kjøperveiledning - Frysere

Tenk på strømregningen - energivennlig fryser

Fryseskap
Det å velge et energieffektivt alternativ når det er på tide å bytte fryser, kan lønne seg i det lange løp, spesielt med tanke på hvordan strømprisene har vært de siste vintrene. I år 2010 brukte en gjennomsnittlig norsk husstand 900 kWh for å drive kjøleskap og frysere, noe som innebærer at disse hvitevarene står for en stor del av strømregningen. Å velge energivennlige alternativer når man kjøper kjøleskap og/eller fryser er både bra for lommeboken og miljøet.


Siden år 1995 har hvitevarene som selges i Norge vært energimerket slik at forbrukerne lett skal kunne finne de energivennlige produktene. Når skalaen ble innført gikk den fra A til G, og de fleste fryseskap befant seg på den tiden i klasse C. I dag er det mange fryseskap som finnes på markedet som er så energivennlige at man tvinges til å innføre to nye klasser: A+ og A++. Å bytte en fryser med klasse C mot en fryser med klasse A+ innebærer en minskning i energiforbruket på cirka 50%.

Innen du velger hvilken fryser du skal kjøpe er det en god ide å sjekke tallene som er registrert hos et uavhengig kontrollinstitutt, for eksempel statlige energimyndigheter.  En kontroll utført av energimyndighetene i år 2007 viste at syv av ti testede kjøle- og fryseskap av de energivennlige klassene A, og A+ dro mer strøm enn lovet.  Så det og blindt stole på produsentens etikett er derfor ikke tilrådelig.

Fryseboks eller fryseskap

 Fryseboks
Et fryseskap har en vertikal dør, mens en fryseboks åpnes fra toppen. I et fryseskap finner man som regel hyller eller skuffer som i et kjøleskap, mens en fryseboks kan ha kurver. Det finnes dog unntak, for eksempel er det ikke helt uvanlig at små fryseskap har uttrekkbare kurver, spesielt på kombinasjonsmodellene der fryserdelen befinner seg under kjøleskapet.


En fryseboks tar normalt opp mer gulvplass enn et fryseskap av tilsvarende volum, men den er også lavere. Som regel er også frysebokser billigere enn fryseskap, men man får dårligere oversikt over matvarene. Frysebokser plasseres ofte i kjellere eller i f.eks. garasjen. En praktisk løsning er å skaffe en stor fryseboks til kjelleren, og en mindre fryser for daglig bruk til kjøkkenet.

Automatisk avriming

Før du kjøper en fryser er det viktig å sjekke om den avrimes automatisk eller om det er noe du må gjøre manuelt.  Grunnen til at det dannes frost i en fryser er at romtemperert luft kommer inn når man åpner døren/lokket, og inne i den kalde luften, fryser fukten til is.  Fryseskap med automatisk avriming er praktiske, men det er ikke uvanlig at de lekker litt vann, så de bør plasseres på en plass med lekkasjebeskyttelse. Uten lekkasjebeskyttelse kan skader på gulvet oppstå under en fryser med automatisk avriming. Velg helst en lekkasjebeskyttelse som leder fram vannet til framsiden av din fryser, slik at du umiddelbart kan oppdage hva som har skjedd.  En fryser som ikke avrimer seg automatisk bør avrimes omtrent en gang per år. Om det ikke avrimer kan det lede til et høyere energiforbruk og dessuten får man plass til mindre mat når fryseren fylles opp av frost.

Støynivå

En fryser som avrimes automatisk støyer ofte litt mer enn en fryser uten denne funksjonen. Enten du kjøper fryser i butikk eller bestiller over internett er det i prinsippet umulig å kunne avgjøre hvor høylytt en fryser er ettersom de som står i butikk ikke bruker å være tilkoblet.  Derfor må vi stole på de verdiene som er oppgitt av produsentene for sine fryseskap. Du finner dette på samme plass som energibeskrivelsen for en fryser. Husk på at det kreves ikke mange desibel for at det skal oppleves som en stor forskjell.

En fryser som avgir 34 dB(A) oppleves mye stillere enn en fryser som avgir 44 dB(A) til tross for at forskjellen bare er 10dB(A).

Fryser med diverse funksjoner

Hurtignedfrysningsknapp
Om din fryser har en hurtignedfrysningsknapp kan du raskt senke temperaturen ned til cirka -25°C ved å trykke på knappen. På visse fryseskap går temperaturen automatisk tilbake til cirka -18°C etter 24 timer, mens andre modeller krever at du manuelt stiler tilbake temperaturen.  Fordelen med å ha en fryser med denne funksjonen er at du raskt kan fryse ned store mengder mat.

Ismaskin
I dag kan man kjøpe fryseskap som produserer isbiter, et praktisk alternativ til det tradisjonelle isbitbrettet. Husk at denne typen fryser krever vanntilførsel, slik at det kan være nødvendig å legge nye vannledninger i kjøkkenet for at ismaskinen skal fungere. Normalt kreves det ikke noe avløp for en fryser med ismaskin, men det finnes unntak, så det er tilrådelig at dette kontrolleres før kjøp av en fryser.

Termometer
Et innebygd termometer er en enkel måte å kontrollere at frysen fungerer som den skal, og best er selvfølgelig et utvendig termometer som gjør at temperaturen kan kontrolleres uten at du må åpne din fryser. På moderne fryseskap kan termometeret være koblet til en alarm som varsler deg når temperaturen synker under en viss temperatur, for eksempel på grunn av at frysen er ødelagt, eller at døren har blitt stående på gløtt.

Anti-fingeravtrykk
I dag er det populært med rustfrie overflater på fryser og kjøleskap, men som de fleste småbarnsforeldre kjenner til så vises fingeravtrykk veldig tydelig på rustfrie overflater.  For å slippe å rengjøre utsiden av kjøleskap og fryser hele tiden, så finnes deg i dag rustfrie kjøle- og fryseskap hvor utsiden har fått en spesiell behandling som hindrerfingeravtrykk.