PERSONVERN

INNLEDNING

Vi (Kelkoo) tar personvernrettighetene til brukerne av nettsiden (http://www.kelkoo.no/) (“Nettsiden”) svært alvorlig og er forpliktet til å beskytte og respektere ditt personvern.

Denne personvernerklæringen er inkorporert i og underlagt Brukervilkårene som styrer bruken av nettsiden. Denne personvernerklæringen gjelder også for vår innsamling og bruk av data som er samlet inn ved bruk av informasjonskapsler og andre sporingssystemer enten på nettsiden eller andre steder. Detaljer om en slik innsamling og bruk av data er nedfelt i vår Cookie Policy.

Ved å bruke nettsiden eller ved å benytte cookies samtykker du til bruk av din personlige informasjon (som definert nedenfor) i henhold til denne personvernerklæringen. Dersom du ikke samtykker til slik bruk eller ikke godtar cookies på din datamaskin, kan det hende at noen av funksjonene på nettsiden ikke er tilgjengelige.

 

HVEM ER VI?

All personlig informasjon som du gir til oss blir lagret av Kelkoo SAS, et selskap registrert i Frankrike med organisasjonsnummer: 425 093 069. Du finner oss på adresse: 12, rue Godot de Mauroy, 75009, Paris, Frankrike.

 

DATAVERNLEDER OG HOVEDKONTROLLMYNDIGHET

Vi har oppnevnt en datavernleder og du kan kontakte han for alle videre spørsmål du har i sammenheng med databehandlingen vi utfører direkte over epost (dpo@kelkoogroup.com).

Hovedkontoret for kontroll av Kelkoo-gruppen når det gjelder databehandligsformål er plassert i Frankrike, den franske datavernmyndigheten: Commission Nationale Informatique et Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris CEDEX 07, Frankrike, er kompetent for den tverrfaglige persondatabehandlingen vi utfører.

 

PERSONLIG INFORMASJON

Med “personlig informasjon” menes all informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan omfatte (men er ikke nødvendigvis begrenset til) navn, alder, kjønn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, finansielle opplysninger og enhver annen informasjon som kan identifisere deg direkte eller indirekte og som du kan komme til å gi oss eller på annen måte formidle til oss via nettsiden eller andre steder på et hvilket som helst tidspunkt.

 

NÅR SAMLER VI INN INFORMASJON OM DEG?

Vi kan samle inn og behandle personlig informasjon basert på ditt samtykke når:

•      du ser på eller kjøper et produkt eller tjeneste fra en forhandler som presenterer sine tilbud på vårt nettsted;

•      du klager eller retter en forespørsel eller gir tilbakemelding til oss;

•      du gir oss kontoinformasjon når du registrerer deg eller logger deg inn på din brukerkonto hos oss for å benytte deg av bestemte tjenester som Kelkoo Nyhetsbrev, brukervurderinger eller når du deltar på konkurranser, promoteringer, pristrekninger eller undersøkelser på nettstedet;

•      du oppgir personlig informasjon til oss.

Vi vil angi hvor du kan velge å gi personlig informasjon. Hvis du velger ikke å gi oss slik personlig informasjon, kan du oppleve at enkelte tjenester eller funksjoner på nettstedet er utilgjengelige for deg. 

 

HVORDAN BRUKER VI DIN PERSONLIGE INFORMASJON?

Vi kan bruke din personlige informasjon på følgende måter:

•      for bedragerisikring og sikkerhet på våre nettsteder og systemer;

•      til å hjelpe oss med å forstå hvilke produkter som du har sett på eller kjøpt gjennom nettsiden for å yte bedre og mer individuell tjeneste til deg, inkludert reklame for og tilbud på produkter, tjenester, innhold og spesialtilbud;

•      til å analysere bruken av nettsiden og nettsidene til butikkene og partnerne våre, inkludert brukerdemografi, interesser og atferd for å optimalisere tjenestene vi tilbyr;

•      til å tillate deg å delta i enkelte tjenester som for eksempel Kelkoo nyhetsbrev, brukervurderinger eller en konkurranse, promotering, premietrekning eller undersøkelser lansert på nettsiden eller for å informere deg om endringer i noen av disse tjenestene;

•      til å granske mistanker om brudd på Brukervilkårene av eller relatert til deg;

•      til å behandle registreringen av kontoinformasjonen og opprettholde brukerkonto du har med oss;

•      til å sikre at kjøp er ferdigbehandlet hos forhandlerens eller samarbeidspartnerens nettside.

 

DELER VI DIN PERSONLIGE INFORMASJON MED TREDJEPARTER?

Vi kan gi din personlige informasjon til andre parter som følger:

•      til utvalgte og betrodde tredjeparter som kan bruke din personlige informasjon til å gi deg tilbud (inkludert reklame) som som kan være av intreresse for deg;

•      til forretningspartnere for å hjelpe oss med å levere tjenester på nettsiden og relaterte tjenester til deg. Slike forretningspartnere er pålagt konfidensialitet vedrørende din personlige informasjon og har ingen rett til å benytte personlig informasjon om deg som vi gir dem til noe annet formål ut over det som er nødvendig for å assistere oss;

•      enkelte statistiske opplysninger om brukerne av nettsiden, salgsmønstre, trafikkvolumer og relaterte forhold til anerkjente tredjeparter, men disse opplysningene vil ikke inneholde din personlige informasjon;

•      til kontrollerende myndigheter eller juridiske rådgivere i forbindelse med beskyldninger om kriminelle handlinger eller ved mistanke om brudd på Brukervilkårene når loven krever det;

•      til ethvert medlem av Kelkoo-gruppen; og

•      i det tilfelle at vi selger eller kjøper en virksomhet eller eiendeler, kan vi gi personlig informasjon til mulige selgere eller kjøpere av slike virksomheter eller eiendeler basert på konfidensialitet.

 

HVORDAN KAN DU ENDRE OG SLETTE DIN INFORMASJON?

Du kan forhindre bruken av informasjon lagret i informasjonskapsler på din enhet ved å slette eller deaktivere cookies. Se vår Cookie Policy for mer informasjon. Du kan be oss om å slette all personlig informasjon som vi oppbevarer om deg ved å skrive til vår datavernleder på adressen vist under.

 

HVOR LENGE LAGRER VI PERSONLIG INFORMASJON?

Vi lagrer kun personlig informasjon så lenge det er nødvendig for de formål som er angitt ovenfor i avsnittet med overskriften “HVORDAN BRUKER VI DIN PERSONLIGE INFORMASJON?”.

 

HVORDAN BESKYTTER VI PERSONLIG INFORMASJON?

Vi benytter oss av alle industrielle standardmetoder og har strenge sikkerhetsprosedyrer som dekker innsamling, lagring og formidling av personlig informasjon for å hindre uautorisert tilgang og for å overholde relevant europeisk og lokal personvernlovgivning. All personlig informasjon du gir til oss lagres på våre eller våre forretningspartneres sikre servere. Der vi har gitt deg (eller du har valgt) et passord som gir deg tilgang til enkelte deler av vår nettside, er du ansvarlig for å holde passordet hemmelig. Vi ber deg om ikke å dele et passord med noen.

 

HVA ER COOKIES OG WEB-BEACONS OG HVORDAN BRUKER VI DEM?

En cookie (informasjonskapsel) er en liten mengde informasjon som sendes til din nettleser fra en nettsides datamaskiner, og som lagres på harddisken til datamaskinen din. En web-beacon er et lite bilde (vanligvis inkludert i en nettside eller e-post) som tillater en nettside å telle brukere som har besøkt siden eller til å få tilgang på enkelte cookies. Disse sporingsverktøyene hjelper oss med å forbedre vår nettside og til å levere en bedre og mer individuell tjeneste, blant annet ved å tillate oss eller våre samarbeidspartnere å levere deg tilpasset reklameinnhold og/eller sikre ferdigstillelse av kjøpet ditt. Mer informasjon om disse sporingsverktøyene er nedfelt i vår Cookie Policy.

Du kan la være å godta informasjonskapsler ved å aktivere innstillingene på din nettleser som tillater deg å avvise innstillingen av cookies. Hvis du velger slike innstillinger kan du imidlertid miste tilgangen til enkelte deler av vår nettside. Med mindre du har tilpasset innstillingene for din nettleser slik at den vil avvise cookies, vil vårt system sende cookies når du logger inn på vår nettside eller nettsidene til partnerne våre og ved å fortsette å benytte nettsiden eller disse nettsidene, sier du deg enig i bruken av disse cookies som beskrevet i vår Cookie Policy.

 

HVOR LAGRER VI PERSONLIG INFORMASJON ?

Vi lagrer personlig informasjon på servere i Den europeiske union og din personlige informasjon vil ikke bli overført til et land som er plassert i samsvar med denne datavernerklæringen og gjeldende europeisk og lokal datavernlovgivning.

 

TILGANG PÅ INFORMASJON

Du har rett til innsyn i personlig informasjon som er lagret hos oss om deg. Dersom du ønsker å motta en kopi av din personlige informasjon som er lagret hos oss, kan du sende et brev til vår datavernleder på adressen nevnt over.

Vi vil framskaffe personlig informasjon som oppbevares av oss innen én måned etter henvendelsen. Slik tidsramme kan utvides til tre måneder med bakgrunn i kompleksiteten i henvendelsen og du vil informeres om slik utvidelse.

I tilfelle av rimelig tvil om identiteten din, kan vi be deg om å gi oss ytterligere informasjon.

Vi kan be deg om et rimelig administrativt gebyr for å dekke våre kosnader i forbindelse med innhenting av personlig informasjon som vi oppbevarer hvis vi finner din forespørsel tydelig overdreven eller repetativ.

 

ANDRE RETTIGHETER SOM DU HAR

I tillegg til rettigheten til tilgang som beskrevet over, kan du utøve følgende rettigheter ved å skrive til vår datavernleder:

·         Retten til utbedring av informasjon: du har retten til å få utbedring av unøyaktig/utilstekkelig personlig informasjon;

·         Retten til sletting: du har retten til å få personlig informasjon som vi oppbevarer om deg slettet uten unødvendig forsinkelse hvis (a) personlig informasjon ikke lenger trengs til det formålet som er beskrevet i avsnittet HVORDAN BRUKER VI DIN PERSONLIGE INFORMASJON, (b) du har trukket tilbake din tillatelse til å la oss behandle personlig informasjon eller du har motsatt deg at vi behandler din personlige informasjon, (c) du betrakter det slik at den personlige informasjonen som vi oppbevarer om deg er innsamlet ulovlig, (d) hvis sletting er nødvendig ifølge et regelverk som vi er underlagt, (e) personinformasjon har blitt innsamlet i sammenheng med et abrn under 16 år;

·         Rett til restriksjoner: du har rett til å få restriksjoner i behandlingen av dine personopplysninger (a) når du mener at personopplysningene ikke er nøyaktige eller du ikke sier deg enig i at vi behandler personopplysningene - slik restriksjon vil finne sted i en tidsperiode som lar oss kontrollere nøyaktigheten av den nevnte personopplysningen eller kontrollere eksistensen av en legitim grunn for oss til å overstyre dine rettigheter, (b) når du vurderer at personopplysningene som oppbevares av oss har blitt ulovlig innhentet, men du ber om en begrensning av bruken istedet for at opplysningene slettes, (c) når vi ikke lenger trenger personopplysningene, men det er nødvendig for deg for å etablere, utøve eller forsvare et legalt krav.

·         Rett til dataflytting: du har retten til å motta personopplysninger som oppbevares av oss om deg i et strukturert, standard og maskinlesbart format og har rett til å sende denne personinformasjonen til annen formidler, der dette er teknisk forsvarlig.

Vi vil informere hver mottaker som får dine personopplysninger om alle opprettinger/slettinger/begrensninger som du tidligere har bedt om, med mindre det er umulig eller det involverer uforholdsmessige anstrengelser fra vår side.

 

ENDRINGER AV VÅR PERSONVERNERKLÆRING

Alle fremtidige endringer i vår personvernerklæring vil bli publisert på denne siden. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 25. mai 2018.

 

PUBLISERING AV PERSONOPPLYSNINGER PÅ ALLMENT TILGJENGELIGE STEDER

Et allment tilgjengelig område på nettsiden er et område som allmennheten har tilgang til og som kan bli indeksert av søkemotorer. Du er alene ansvarlig for personlig informasjon som du gir og sprer på allment tilgjengelige områder. Du bør aldri gi personlig informasjon relatert til andre personer uten deres uttrykkelige samtykke.

 

ANDRE LINKER

Vår nettside kan fra tid til annen inneholde linker til og fra nettsider til våre samarbeidspartnernettverk, annonsører og beslektede selskaper. Hvis du følger en link til noen av disse nettsidene, ber vi deg vennligst om å være oppmerksom på at disse sidene har sin egen personvernerklæring og at vi ikke aksepterer noe ansvar for disse erklæringene. Du bør derfor lese disse erklæringene før du oppgir noen personlig informasjon til disse websidene.

 

VIL DU VITE MER ?

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om vår personvernerklæring eller hvordan vi bruker din personlige informasjon, vennligst kontakt vår datavernleder på adressen nevnt over.